Moje dílna není příliš velká a tak jsem se potýkal s problémy s uskladněním dřevěného materiálu, jako jsou prkna a latě. Když byly latě a prkna delší než 230 cm, tak už se nedaly opřít o zeď a celkem mi překážely.

 Vyrobil jsem si tedy tři kovové konzole ze starých vinglů (úhelníků) tak, abych je mohl připevnit na zeď ke stropu. Úkol zněl jasně – uskladněný materiál nesmí překážet, pod konzolemi musím projít i se svou výškou 192 cm.

Vzal jsem staré úhelníky, které jsem měl venku a nařezal je na potřebné délky – viz výkres.

Nákres konzole

Každá ze tří konzolí se skládá ze dvou úhelníků. Svislý, který je na zeď, měří 35 cm, vodorovný měří 55 cm.

Nařezané úhelníky

Úhelníky jsem pak svařil k sobě tak, že spodní hrana vodorovného úhelníku je 15 cm od spodní hrany svislého.

 

Svařování konzolí

Svařování konzolí

 Po svaření konzolí jsem přišel na jeden problém, který vznikl. A sice, že jsem si měl vingly před svařováním nejprve očistit od rzi a staré barvy a teprve potom je svařit dohromady.

 

Svařené konzole před obroušením staré barvy a nastříkáním nového nátěru

 

Při odstraňování starého nátěru a rzi byl trochu problém je odstranit v místě styku vinglů. Ale nakonec jsem je očistil.

Poté následovalo nastříkání barvou, aby konzole vypadali k světu.

A nakonec přimontování na zeď v rozestupech cca 120 – 130 cm.

  

A jeden obrázek s prvním materiálem na konzolích.

 

Konzole s uloženým materiálem

Díky tomuto řešení můžu mít v dílně uložen materiál o délkách 350 až 390 cm. Což je pro mé účely dostatečné. Na konzole sice neuložím deskový materiál, ale o ten mi momentálně nešlo, ten skladuji opřený o zeď v garáži. Pro uložení prken a latí jsou tyto konzole naprosto dostatečné.

kutil Michell