Pokud stavíme dům nebo rekonstruujeme elektroinstalaci v bytě, měli byschom se zamyslet nad velikostí hlavního jističe. Právě jeho velikost ovlivňuje cenu za elektřinu a možnosti připojení elektrospotřebičů v domácnosti.

Příliš silný (předimenzovaný) hlavní jistič nám sice umožní připojit velké množství elektrospotřebičů, ale také znamená vyšší měsíční platby za kapacitu jističe, které se musí platit poskytovateli elektrické energie.

Naopak slabý (poddimenzovaný) hlavní jistič nám uspoří měsíčně na poplatcích slušnou částku, ale nemůžete k němu připojit příliš elektrospotřebičů. Pokud bychom to udělali, docházelo by často k výpadkům, a možná i zničení (poškození) elektrorozvodu.

Výpočet velikosti jističe ukážu odděleně pro jednofázový a pro třífázový domovní rozvod.

Jednofázový rozvod

Jednofázový rozvod je typický pro byty, kde se používá plynový sporák (resp. plynová varná deska) a dodávky TUV jsou zajištěny vzdáleně. Elektřina je zde používána hlavně k provozu standardních spotřebičů, jako je TV, osvětlení, lednice a kuchyňské vybavení (roboty, varná konvice, elektrická či mikrovlnná trouba) a pračka. Ovšem v případě varné konvice, elektrické a mikrovlnné trouby a pračky se jedná pouze o příležitostné používání. Nelze používat více těchto spotřebičů současně.

Typická velikost jističe u takového bytu bývá zpravidla 1f 25A (u sebe můžete také narazit na 16A, 20A nebo 32A jistič).

Příkon spočítáme podle vzorce P = U * I

P – je celkový příkon spotřebičů v domácnosti
U – je velikost fázového napětí, tedy 230V
I – je velikost proudu (tedy velikost hlavního jističe).

Takže pokud máme hlavní jistič o velikosti 25A, tak nám vyjde dosazením do vzorce celkový příkon 5,75kW (reálně 5,5kW).

Použijeme-li obrácený postup, tedy sečteme celkový příkon jednotlivých elektrospotřebičů, můžeme vypočítat potřebnou velikost hlavního jističe (zde je vhodné několik A přidat pro rezervu).

Tedy spočítáme-li si, že máme celkový příkon spotřebičů 7,2kW, získáme hodnotu 31A. Což odpovídá jističi 32A.

Třífázový rozvod

Třífázový rozvod je používán v domech či chalupách, kde provozujeme energeticky náročnější elektrické spotřebiče, jako je bojler, sporák (indukční varná deska), elektrické vytápění a elektrické stroje (pila, hoblovka apod.). Tento rozvod může být i v některých bytech, kde třeba není plynová přípojka.

Typická velikost jističe u domu bývá 3f 20A (nebo 25A či 32A a výše). V tomto případě příkon spočítáme podle vzorce P = 3 * U * I

P – je celkový příkon spotřebičů
U – je velikost fázového napětí, tedy 230V
I – je velikost proudu (tedy velikost hlavního jističe).

Takže máme-li hlavní jistič o velikosti 25A, vyjde nám dosazením do vzorce celkový příkon 17,25kW (reálně 17kW).

V praxi se ale stává, že takovýto odběr není možný a tak si spousta lidí myslí, že má slabý hlavní jistič. Důvodem ale bývá nerovnoměrné zatížení fází. Na jednu fázi v rozvodu bývá zapojeno více spotřebičů než na ostatní. Odborník by měl s tímto problémem pomoci, ne vždy je to ale možné.

Tipy

  1. Byt s jednofázovým přívodem. Elektřinu nepoužíváme k vaření, k ohřevu TUV ani k vytápění, ale pouze k provozu běžného vybavení domácnosti. Vhodný je zde jistič 1f 25A.
  2. Byt nebo dům s třífázovým přívodem. Elektřinou ohříváme TUV a provozujeme běžné vybavení domácnosti. Nikoliv však vaření a vytápění. Zde je dostatečný jistič 3f 16A.
  3. Byt nebo dům s třífázovým přívodem. Elektřinou ohříváme TUV, vaříme a provozujeme běžné vybavení domácnosti. Nepoužíváme ji však na vytápění. Zde je dostateční jistič 3f 20A.
  4. Pokud máme plně elektrifikovanou domácnost (tedy využíváme elektřinu i k vytápění), je zde nutné individuální řešení. Takže musí zde být zajištěno rovnoměrné zatížení fází a třeba aplikovat vhodné technické prvky, jako třeba časová nebo přednostní relé apod. Ne vždy je zde nutný jistič s velkým proudem.

Vždy je vhodné obrátit se na odborníka elektrikáře, který může poradit či pomoci s návrhem a následně udělá samotnou realizaci nových rozvodů nebo rekonstrukci stávajících.

kutil Michell