Nedávno jsem z dřevotřískové desky potřeboval vyříznout několik kruhů o průměru 34 cm. Nejprve jsem zkusil najít kruhový předmět o požadovaném průměru, který bych obkreslil. Ale nakonec jsem si vyrobil provizorní kružítko.

 

K výrobě provizorního kružítka stačí dřevěná laťka, hřebík a tužka.

Na jednom konci laťky jsem zatloukl hřebík tak, aby byl skrz.

Od něj jsem naměřil poloměr kruhu 17 cm, kde jsem vyvrtal díru o průměru 6 mm – viz nákres.

 Otvorem jsem provlékl tužku a kružítko bylo hotové.

       

 

Poté stačilo položit kružítko na desku a lehce přiťuknout hřebík do desky. Tím se zřetelně označil střed kruhu.

Nakonec jsem vykroužil kruh, čára byla bez problémů vidět a nebyl problém podle ní kolo vyříznout přímočarou pilou.

 

Je to taková jednoduchá nouzová pomůcka. V seznamu věcí, které chci vyrábět mám i univerzální kružítko na kreslení velkých průměrů, které bude stavitelné a použitelné pro všechny možné průměry.

 

kutil Michell